از طعنه دشمنان مرا باکی نیست،مستوجب رحم دوستانم نکنی...

وقتی مصیبتی رو کند و زخم درون به نمک شماتت ظاهر بینانِ تنگ حوصله آزرده تر شود، مصیبت دو چندان است و به راستی: هرکس عربده یی ... 

من دوست ندارم پیش روی مردم گریه کنم  ،دوست ندارم بار غم خود را به دوش آنها بگذارم ، دوست ندارم چهره ی مغرور و مطمئن مرا درهم شکسته و خوار ببینند ... بارها بر این مصیبت نالیدم که : 

بارب ، بر خلق ناتوانم نکنی !

در بوته ی صبر امتحانم نکنی !

از طعنه دشمنان مرا باکی نیست ، 

مستوجب رحم دوستانم نکنی ... 

 

سیمین خلیلی (بهبانی) / مجموعه داستانها و یاد نوشته ها 

/ 0 نظر / 105 بازدید