نفرت انگیز است

خیلی نفرت انگیز است که همیشه قلب یا بدنت کار کوچکی انجام بدهند و گدایی ِ عکس العمل ِ متقابل افراد را بکنی. کاملا قانع شدم که اگر باد، کلاه آقای " الف " را وقتی خوش خوشک دارد توی خیابان قدم می زند، ببرد، این وظیفۀ دوستانۀ آقای " ب " است که آن را از روی زمین بردارد و بدون برانداز کردن صورت الف یا خیره شدن به آن برای دریافت تشکر،به او بدهد. خدایا، این توان را به من بده که دلتنگ خانوادۀ عزیزتر از جانم باشم، بدون این که آرزوی دلتنگی آن ها را برای خودم در عوض داشته باشم. 

 

شانزدهم هپ ورث ، 1924 / جی دی سلینجر/ ترجمه علی شیعه علی 

/ 3 نظر / 4 بازدید
0

خیلی خوبه که آدم اینطور باشه؛ ولی میشه؟ شاید بعد از عمری رنج و تلاش! و آیا اصلا باید بشه؟

متــــــی

خدایا نیرویی بده تا بدون چشم داشت همه را دوست بدارم [لبخند]

شیعه علی

سلام از نظر بنده که ایرادی نداره. راستش برای من این طور است که وقتی آخرین کلمات اثری را ترجمه می کنم و آن را در قامت کتابی می بینم, حال پدری را دارم که فرزندش بزرگ شده و پا به اجتماع گذاشته و مستقل شده. مسیرش را خودش مشخص می کند و خوانندگانش. تا وقتی مشغول ترجمه و ویراستاری اش هستم رنج تربیت و اصلاحش بر من است و اما از لحظه چاپ خودش است و خوانندگانش. هپ ورث به ویژه پیرم کرد. با زبان سخت و پیچ هایش. موفق باشید و پیروز