ناصرالدین شاه عکاس

خدمات ناصرالدین شاه بر سیر تحول عکاسی در ایران : 

عکاسی مستند

ترویج اصول عکاسی و توجه به آموزش این فن در ایران 

ایجاد اولین عکاسخانه عمومی ایران 

ابداع لقب عکاس باشی

عکاسی از زنان 

پایه گذاری نوشتن شرح عکس 

توجه به گسترش دانش نظری و فنی ، تالیف و چاپ کتابهای مربوط به عکاسی 

گزارشهای تصویری

 

ناصرالدین شاه عکاس / محمدرضا طهماسب پور

/ 1 نظر / 31 بازدید
محمد طاهری

کلا ناصرالدین شاه کمی با هم پالکی هایش متفاوت بوده... اهل شعر هم بوده ... اهل نقاشی هم بوده