کتاب راستین...

در هر کتاب راستین ، همواره دو کتاب هست. کتاب نخست صرفا مکتوب است. اما کتاب دوم است که خوانده می شود، در کتاب زیرین است که خواننده آنچه را که از تعلق نویسنده  و او به یک اجتماع واحد خاموش گواهی می دهد، باز می شناسد

 

کریستین بوبن/ فرسودگی 

/ 0 نظر / 7 بازدید