چیزهای بد...

هر بار که دیگران را دارای امتیازی، هرچند بسیار کوچک می دید که خودش نداشت، به خود می قبولانید که آن چیز نه امتیاز که چیز بدی است و برای این که لازم نباشد به دیگران غبطه بخورد، برایشان دلسوزی میکرد . 

مارسل پرست /در جستجوی زمان از دست رفته/ ج اول: طرف خانه سوان/ ص: 86

/ 2 نظر / 5 بازدید
مجتبی

یکی میره دانشمند میشه و احساسِ بدی داره ،یکی دیگه دانشمند شده احساسِ رهایی میکنه ... یکی هنرپیشه ی فیلمای پورنو هست و زندگی براش پرِ معناست ،اون یکی هنرپیشه احساسِ پوچی میکنه ... اون چیه که روحِ منو به روحِ جهان پیوند میده ؟ احتمالا به واسطه ی همون چیزه که به دنیا اومدم :)

رَ ـهـآااآ˙´*•.¸¸

مثل پــــرنده ای باشــــــ کـــه به روی شاخه ای سستــــ می خوانـــد شـــــــاخه می لــــرزد ولـــی پـــرنده می خوانــــد چــــون ایــمان دارد که پــــرواز را می دانـــد !!