هر روزتان نوروز

عید بیاید رود عید تو ماند تا ابد

 

دیوان شمس / غزل 2245

/ 3 نظر / 39 بازدید
محمد

غیر بهار جهان هست بهاری نهان ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا

sajad.a.h

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نو روز و جشن شگوفه ها را بر گذار می نمایند . . .

alive

سپاس