در هُرمش گرم بودیم

گیر کرده است/ گویا زمان

در کشاکشِ دایم شب و روز.

تنها همین یک دقیقه

همین یک دقیقه بس است

برای تراشِ سخت­ تر زندگانی من

سخت از پی سخت.

کاشکی اندکی از گرما بود/ شرری کوچک اگر بود

-نگفته ام؟ دیدی؟ -

در هُرمش گرم بودیم/ چای هم شاید بود

و چراغی هم.

آه ای دقیقه ی طلایی/ ای گران/ ای یافتنی

دریافتنی:

یلدا

 

بهروز بقایی / روزنامه شرق

/ 1 نظر / 5 بازدید