انتظار بیهوده ی خود زندگی

زندگی من، وقتی که دختر کوچولو بودم، در انتظار بیهوده ی خود زندگی گذشت. گمان می کردم که یک روز یک دفعه زندگی شروع خواهد شد، و خودش را در دسترس من قرار خواهد داد، مثل بالا رفتن پرده ای، یا شروع شدن چشم اندازی...

هیچ خبری از زندگی نمی شد! خیلی چیزها اتفاق می افتاد، اما زندگی نمی آمد. باید قبول کرد که من هنوز هم همان دختر کوچولو هستم. چون همچنان در انتظار آمدن زندگی هستم ...

 

پ.ن : کاناپۀ قرمز/ میشل لبر 

/ 2 نظر / 5 بازدید
پاییزه

خیلی متن قشنگی بود !وسوسه شدم برم کتابو بخرم..از این نویسنده چیزی نخوندم...

دختراردیبهشتی

دوست عزیز بسیار بسیار دارم از نوشته هات لذت می برم! انتخاب های خیلی خوب و به جا! واقعااا دلم خواست فرصتی داشتم با فراغ بال کتاب میخوندمو میخوندمو می خوندم! هنوز منتظرم زندگی یه جایی شروع شه و توی اون زندگی مثل قبل ها فرصت خوندنه چیزهایی که دوست دارمو بجز درس و کار داشته باشم![ناراحت]