از این رو که ...

حالم خوب نیست زیرا موجود خوبی ساخته نشده‌ام
بدبخت تر و وحشتناک‌تر و مقصرتر از انسان موجودی نخوانده و ندیده‌ام هرگز
زندگی ما سراسر تضاد و تناقض است
 آیا از این رو نیست که حرف می‌زنیم؟

پ.ن: نامه‌هایی به آنا / حسین پناهی
 
/ 2 نظر / 3 بازدید
پدرام

من فکر می کنم انسان موجود بد ،بد بخت، وحشتناک و مقصر ی خلق نشده بلکه در بدی ،بدبختی ،وحشت و قصور خلق شده است