بر دل‌ها مهر

هنوز ما را اهلیت گفتن نیست. کاشکی اهلیت شنیدن بودی.
تمام گفتن می‌باید و تمام شنودن!
بر دل‌ها مهر است. بر زبان‌‌ها مهر است. و بر گوش‌ها مهر است.

 

شمس تبریزی / خط سوم 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

شمس جای دیگه ای میگه: گفتن جان کندن است! و شنیدن جان پروردن!

alive

اوووووف کتابوووو