از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/۱٤

آخرین درجه فساد، به کار بردن قوانین برای ظلم است.

 

فرانسوا ولتر

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٢۸

در سراسر زندگی احساس تنهایی شدید کرده ام و همواره از اعماق قلبم آه کشیده و انسانی را طلب کرده ام. اما افسوس، بیهوده بود من در تنهایی باقی مانده ام، اما می توانم با صداقت بگویم که خطای من نبوده است، زیرا از هرکس که انسان بود روی برنگردانده و دوری نکرده ام.

 

آرتور شوپنهاور 


نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٢٧

آن که انتظار دارد هر چهارفصل سال بهار باشد، نه خود را می شناسد،  نه طبیعت را و نه زندگی را.  

 

فرانسوا ولتر

 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :