از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/٧/۳

Menachem Ussishkin was one of the leaders of the Zionistic movement, was the keynote speaker in 1924. And he started his speech by the following words,

applied research and basic research are the two sides of the same coin.

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :