از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
- ۱۳٩٥/٦/۱٦

The truth will set you free, but first it will make you miserable

James A. Garfield

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :