از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٤/٢/٢٢

 

What you think you're looking at can shape what you actually see

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :