از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/٧/٩

 

 امروزه جواب هوشمندانه به سوال "کاغذ با پلاستیک؟" 

این است: 

هیچ کدام ، من کیسه خودم را می آورم. 

 

هوش محیط زیستی/ دکتر دانیل گلمن. ص 31

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :