از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٧

تقریبا برعکس آن چیزی که پیش می رفت، علوم رشد و توسعه یافته اند. آن چه که بسیار از ما دور بود، اول از همه قانونمند شد و به تدریج در پی آن، موارد نزدیک وارد این قلمرو شدند. ابتدا فلک و آسمان ، سپس کرۀ زمین، بعد زندگی گیاهان و حیوانات و به دنبال آن، بدن انسان و سرانجام ذهن انسان ( که البته هنوز هم خیلی کامل نشده است) برتراند راسل 1935

 

 علوم شناختی / چی فردنبرگ، گوردن سیلورمن

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/۳

اگر دانشمندان علوم شناختی بتوانند بیندیشند، افراد نانو آن را می سازند، افراد علوم زیستی آن را به کار می بندند و افراد فناوری اطلاعات آن را نظارت و کنترل می کنند.

دبیلو. ای والس

 

- علوم شناختی / چی فردنبرگ، گوردن سیلورمن 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :