از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/۱/٢۱

 

شور دانستن حقیقت، غالبا با جوابهایی که وزن قدرت مطلق دارند، خاموش می شود. 

پل تیلیش

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :