از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/۱/۳۱

 

 

www.padpors.com

                                           

- ۱۳٩٤/٧/٢٦

 

یک سری از بچه های خلاق جمع شدن  اینجا  حرکتهای جالبی دارند در جهت بهبود کیفیت زندگی. شما هم اگر دوست دارید می توانید سهیم بشوید 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :