از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/٧/۱٦

 

جسمها چون کوزه های بسته سر
تا که در هر کوزه چه بود آن نگر
کوزه آن تن پر از آب حیات
کوزه این تن پر از زهر ممات
گر به مظروفش نظر داری شهی
ور به ظرفش بنگری تو گم رهی
مثنوی معنوی مولانا
- ۱۳٩٢/۱٢/٢٧

عید بیاید رود عید تو ماند تا ابد

 

دیوان شمس / غزل 2245

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :