از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۳٠

شبیه ، مشابه را جذب می کند/  Like  attracts  like

 پ.ن : پندار / ریچارد باخ 

-----------------------------

طالب خود مطلوب است ، اگر نجویندش نجوید و اگر آگاهش نکنند آگاه نشود. 

پ.ن : تمهیدات/ عین القضات همدانی/ ص 20

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٥

طالب خود مطلوب است ، اگر نجویندش نجوید و اگر آگاهش نکنند آگاه نشود

 موسی را گفتند " جاء "

محمد را گفتند " اسری "

موسی را گفتند " آُنظر إلی الجبل "

محمد را گفتند : ما به تو نگرانیم ، تو نیز همگی نگران ما شو ۱

 

پ.ن : تمهیدات/ عین القضات همدانی/ ص 20


کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :