از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٢/٦/٢٠

پ.ن : حسین پناهی

منبع : یک عکاس بی دوربین 

- ۱۳٩٢/٦/۱٩

i stand corrected uploaded to CureZone by #39810

What you see is What you want to see1 

منبع عکس 

پ.ن1: از اینجا

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :