از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/٢٦

آیا در نظریه نسبیت انیشتین ، ممکن نیست که نسبیت زمان و مکان ، مرتبط به موقعیت انسانی ما باشد و دستگاه عصبی ما چنین نسبیتی را در جهان فیزیک خلق کرده باشد؟

 

جهان در مغز / عبدالرحمن نجل رحیم

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/٢٤

آشفته روح 

فشرده قلب 

افسرده چهره 

می جویی راهی برای وصال

برای پیوستن 

برای درک زیبایی

نه در رویای ِ خوابی زمستانی 

نه غرق در عرفان طوفانی 

نه زندانی در جادویِ شعر  ِ رویایی

در حرکت ِ بیداری 

در خیرگی  ِچشمان ِ آگاهی 

در سبزی ِ ذهن  ِ زیست شناسی  ِ تاریخ 

می شکافی 

پردۀ حرمت ِ یکدستی ِ ظاهر را 

می شناسی 

ذره ذره 

پاره پاره 

تکه تکۀ خویش 

نگاه می کنی 

آینه در آینه 

شکوه زیبایی

ذرات ِ شکسته در پیوند. 

 

جهان در مغز/ عبدالرحمن نجل رحیم 

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/۱۸

راما: متاسفانه گمانه زنی در علم مورد شماتت عدۀ زیادی از اهل علم قرار می گیرد و بدین ترتیب از اهمیت آن فرو کاسته می شود. ولی فراموش نکنیم که همین گمانه زنی ها علمی است که جهش ها و نوآوری های جدید در عرصۀ تجربه علمی را باعث می شود. مداورا می گوید : مفاهیم خیال پردازانه دربارۀ آنچه امکان به حقیقت در آمدن دارد قدم اول همۀ کشفیات علمی است. 

راما:داروین می گوید:" تلنبار کردن اطلاعات غلط از طریق روش شناسی غلط به علم صدمه می زند و جلو پیشرفت آن را برای مدتی می گیرد، ولی فرضیه های غلط آسیب چندانی نمی رسانند و کسانی که غلط بودن آن را اثبات می کنند از آن لذت می برند و در ضمن، راهی به سوی خطا بسته می شود و جاده ای به سوی حقیقت گشوده می شود" به نظر من بهترین پژوهش ها از دیالکتیک بین گمانه زنی و شک گرایی سالم ظهور می کند.

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/۱۸

راما : علت مهمی که باعث شد تا من به عصب پژوهی علاقمند شوم و آن را انتخاب کنم این بود که من هم مثل هر انسان دیگری نسبت به خودم بیشتر از هر چیز دیگری کنجکاو بودم و می خواستم خودم را بشناسم. این یک رشته تحقیقی است که محقق را به قلب مسئلۀ هستی شناسی انسان نزدیک می کند. هم اکنون، انقلابی در علم در حال وقوع است. کار یک عصب پژوه امروز فقط مطالعۀ مغز افراد سالم و بیمار نیست، یک عصب شناس یا عصب پژوه امروز در مقابل این سئوال هستی شناختی قرار دارد که " من کیستم " ؟ آیا ذهن من از شبکه های نورونی مغز من برمی خیزد ؟ اگر چنین است مسئلۀ ارادۀ آزاد چه می شود ؟ این کیفیت خاص که مغز می کوشد تا خود را بشناسد، عصب شناسی را از هر رشتۀ دیگری جذابتر می کند

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/۱۸

تلسکوپ در سال 1607 توسط عینک سازی هلندی به نام هانس لیپرهی با قرار دادن دو عدسی در دو سر یک لوله مقوایی اختراع شد که با آن میشد اشیای دور را نزدیک آورد و مورد بررسی قرار داد. این وسیله در ابتدا یک وسیلۀ بازی بچگانه بود. ولی دو سال بعد در 1609 وقتی این وسیله به فرانسه و سایر نقاط اروپا رسید، گالیله به جای آنکه سر این وسیله ساده را به سوی خانۀ همسایه بگیرد و در احوال شخصی دیگران جاسوسی کند ،آن را به سوی آسمان گرفت و به سیر و سیاحت در احوال ستارگان پرداخت که منجر به ایجاد تحولاتی عمیق در دانش بشری دربارۀ کهکشان ها و رابطۀ آن ها با زمین شد .

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/۱٦

تحقیقات علم عصب شناسی و عصب پایه به من اموخته است که جهانی که در آن زندگی می کنیم در مغز شکل می گیرد. 

 

جهان در مغز/ عبدالرحمن نجل رحیم 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :