از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۸/٢٩

هنوز ما را اهلیت گفتن نیست. کاشکی اهلیت شنیدن بودی.
تمام گفتن می‌باید و تمام شنودن!
بر دل‌ها مهر است. بر زبان‌‌ها مهر است. و بر گوش‌ها مهر است.

 

شمس تبریزی / خط سوم 

 
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۱٢

در خلوت مباش و فرد باش !

 

مقالات شمس تبریزی/ شمس الدین محمد تبریزی 

نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۱٢

فراق پزنده است.

 

پ.ن :‌ مقالات شمس / شمس تبریزی

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :