از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/۱٢/۸

نیاز دولت‌ها به پنهان کردن اسرار دولتی امری بدیهی است. اما نیاز حکومت به فریب دادن مردمش به نظر من بسیار اندک و قریب به صفر است و سرابی اخلاقی است. درست وقتی که فکر می‌کنیم دلیلی برای آن یافته‌ایم، می‌فهمیم واقعیت جور دیگری است و صدمه‌ای که آشکار شدن فریب حکومت‌ها به بار می‌آورد به کلی جبران ناپذیر است.
به گمان من گفتن دروغ‌های ضروری برای هر کسی امری نادر است الا جاسوس ها - یعنی،  اگر بپذیریم که جاسوسی در جهان امروز امری ضروری است. می‌گویند جاسوس ها باید حتی به دوستان و خانواده‌شان هم دروغ بگویند. من مطمئنم که خودم حاضر نیستم چنین زندگی‌ای داشته باشم، هر قدر هم که هدف خیر و خوب باشد.

 

سام هریس. دروغ/ اراده آزاد. ص 66

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :