از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/٩/٢٠

 

خویشتن‌داری به همان اندازه ضریب‌هوشی (آی‌کیو) اهمیت دارد.

 

دیتر والکه 


کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :