از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/۱٠/٤

ازدست دادن خویشتن واقعی فقدانی بزرگ محسوب میشود.ازدست دادن اعتماد،‌صمیمیت،خودانگیختگی وخوشحالی بهای گزاف ازدست دادن خویشتن واقعی است .فردبرای کنار آمدن باجو ناسالم حاکم برمحیط خانواده مجبوراست خویشتن غلطی رادرخودشکل دهد تا دیگران ازاو راضی شوند .دلیل روی آوردن دیگران به خویشتن کاذب اینست که ازخویشتن واقعی خیری ندیدند .این خویشتن کاذب به ظاهرمقاوم است و آسیب نمی بیند .مهم نیست که ظاهرفرد مستحکم و پر ابهتباشد زیرادر درون ازدست خویشتن واقعی اش رنج میکشد 

 

جفری یانگ

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :