از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٤/٧/٢٦

چرا کتابی در باره خودباوری در خلاقیت نوشتیم؟ 

در سی سال تجربۀ خود در آی دی او دریافته ایم که نوآوری می تواند هیجان انگیز و ثمربخش باشد. اما وقتی به سرعت گذر عمر خود بیندیشید و بکوشید چیزی بیابید که بعد از شما بماند، ایجاد فرصتی برای دیگران به منظور بهره بردن از نهایت توان خلاقیت خود می تواند هدف مناسبی باشد. در میانه راه نبرد دیوید با سرطان در سال 2007 ، این پرسش بارها به ذهنش می رسید که "برای انجام چه کاری به دنیا آمده ام؟" 

نوشتن این کتاب بخشی از پاسخ به همین پرسش است. یعنی برای انجام کاری که به حال عده زیادی مفید باشد. برای این که به نوآوران آینده فرصت دهیم عشق و علاقه خود را دنبال کنند و به افراد و سازمانها کمک کنیم به تمام ظرفیتشان دست یابند و خودباوری در خلاقیت را در خود بسازند. 

 

خودباوری در خلاقیت/ تام و دیوید کلی. ص 16

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :