از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/۱٠/۱۱

می توانید دست شخصی را بخرید، اما نه قلب او را، قلب او آنجاست که وفاداری و علاقه اون آنجاست. می توانید پشت او را بخرید، اما نه مغز او را ، خلاقیت و نبوغ و منابع اون آنجاست. 

هفت عادت مردمان موثر، استفان کاوی. ص 27 

- ۱۳٩٤/٩/٦

 

دو شخص می توانند به امری واحد بنگرند و با یکدیگر مخالفت کنند و حق نیز با هر دونفر باشد.

هفت عادت مردمان موثر/ استفان کاوی.ص 158

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :