از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۸

آنچه گفته می شود، هیچ گاه آنطور که گفته شده است، شنیده نمی شود. یک بار که این نکته را باور کردیم، می توانیم به آسودگی وارد گفتار شویم. بی آنکه کوچکترین دغدغه ای در مورد درست شنیده شدن یا نشدن داشته باشیم، بدون هیچ دغدغه ای جز این که گفتار خویش را هرچه نزدیک تر به زندگی نگه داریم 

 

پ.ن : دوری از دنیا / کریستین بوبن 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :