از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/٦

بشر به جستجوی خود ادامه خواهد داد ، ولی فقط تا زمانی که با علاقۀ شور انگیزی ترغیب شود و این علاقه شور انگیز براساس عقیده ای (غیرقابل اثبات به وسیلۀ علم ) استوار خواهد بود که جهان جهت و مقصدی پیدا می کند. 

 

پ.ن : پدیدۀ انسان/تیار دوشاردن

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :