از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٥
آزادی تعریف مشخصی ندارد
اگر در توالت رو به روی آدم قفل کنن، معنای آزادی میشه اتاق نشیمن. 1
 
پ.ن 1 : سقط جنین/ علی رضا میر اسداللّه 
کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :