از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/٦

خیلی چیزها بود که بر من منع شده بود و به خاطر همین چیزها بود که من به فریب دادن دیگران عادت کردم و این عادت تا بیست و یک سابگی از سرم نیفتاد . این طبیعت ثانوی من شده بود که فکر میکردم هر کاری که می کنم باید پیش خودم بماند و من هنوز هم نتوانسته ام این عادت را ترک کنم که وقتی یک نفر وارد اتاق می شود، آنچه را می خوانم قایم نکنم امروز فقط با تلاش اراده (بالغ) است که می توانم این عادت غریزی را از سر خود بیاندازم .

شرح حال برتراند راسل از زبان خودش

دانلود از کتابناک  

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :