از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/۳۱

نیاز به زمان ساخت گرفته (Structured time) از نیاز به شناخته شدن سرچشمه میگیرد، که این نیز خود در نیاز انسان به " نوازش"  ریشه دارد. 

 

Thomas A. Harris

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :