از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/۳۱

اینکه انسان به خود اجازه دهد روح وحشی ِ دیگری او را برانگیخته کند ، چه بترسد و چه نترسد ، عملی ناشی از عمیق ترین عشق است. در جهانی که انسانها این قدر از ضرر کردن می ترسند، می بینیم که چه دیوارهای بلندی در برابر جذب شدن به سوی الوهیت روح ِ انسانی دیگر برپاشده است 1

 

پ.ن :‌ زنانی که با گرگها می دوند / کلاریسا پینکولا استس/ ترجمه : سیمین موحد

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :