از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/۳۱

کالین گفت : اگر ناخوش احوال باشی چیزی نمی بینی.

مری گفت : اگر از اتاقت بیرون نروی چیزی نمی بینی .

 

پ.ن :‌باغ مخفی / فرنسیس هاجسن برنت.

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :