از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٤

برای آن که پل کوچولو1 پدید آید، برای آنکه به خوبی پدید آید، دو زن لازم است. زن اول مادر اوست و زن دوم دلدار او.

مادر شما را در کانون جهان قرار می دهد، دلدار شما را به دورترین فاصله از این کانون تبعید میکند. کاری که زنی میکند، تنها زنی دیگر می تواند نقض کند. 

از مادر پندار قدرت خویش را می گیرید، که ضرورت بالیدن است، از دلدار حقیقت بی نوایی خویش را در می یابید، که ضرورت نوشتن است. از یکی قرار میگیرید از دیگری بی قراری، آری این کافی است. دو زن برای پدید آمدن پل کوچولو، برای آن که شروع به نگاشتن نامه ای دراز برای خدا کند _ برای خدا یا برای این زن، زن دوم، زن ناپیدا  ... 2

پ.ن 1: پل کلودل : شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوی ، اینجا

پ.ن 2: کتاب بیهوده / کریستین بوبن

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :