از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/۳٠

ما ضرورتا بهتر است اول از همه یک زبان واحد و استاندارد برای ابراز هرگونه رفتار متقابل طبیعی افراد داشته باشیم. از میان این همه حرفهای شاعرانه، ترانه های موسیقی و نغمه های عاشقانه که می شنویم. کلماتی مثل "کمک" ، "پیشرفت"و "بهبود" برای وضع رفتار مردم، کمتر از همه به چشم میخورد .انسان می تواند لحظۀ دردناک کشف حقیقت را به تعویق بیاندازد اما یک روز بالاخره حقیقت بر ملا می شود. 

 

T.Leary/ Dewitt State Hospital/ Feb.23, 1960

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :