از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢۸

مری با خواهش گفت : باز هم به کمکم می آیی؟ مطمئنم من هم می توانم به تو کمک کنم. من می توانم زمین را بکَنم و علفها را بیرون بکشم و یا هر کاری که تو به من بگویی. دیکون ، می آیی؟

دیکون با قاطعیت پاسخ داد: اگر تو بخواهی، هر روز می آیم چه باران ببارد چه آفتابی باشد. این بهترین سرگرمی است که در زندگیم داشته ام – زندانی بودن در اینجا و باغی را زنده کردن.

 

باغ مخفی/ فرنسیس هاجسن برنت

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :