از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢۸

مری گفت : مادرت چقدر چیز می داند، این طور نیست؟

مارتا گفت : آره زنی که دوازده بچه بزرگ می کند، چیزی بیش از الفبای بچه داری یاد می گیرد. بچه ها مثل محاسبات ریاضی برای کشف مسائل به شمار می آیند. 

باغ مخفی/ فرنسیس هاجسن برنت

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :