از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٧

علوم طبیعی، تصویری از جهان به دست می دهند که در آن ، انسان واقعی کنار گذاشته شده است و این درست در برابر علوم انسانی است. 1

 

پ.ن 1: فرد در جامعه امروزی/ یونگ 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :