از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
حتی صمیمی ترین آدمها هم دچار دو رویی اند و عقیده شان را دربارۀ آدمی که حضور دارد بیان نمی کنند و همین که رفت به زبان می آورند

..........

so strong an element of hypocrisy is there in even the most sincere of men, who cast off, while they are talking to anyone, the opinion they actually hold of him and will express when he is no longer there ...

.........

Tant les gens les plus sincères sont mêlés d'hypocrisie et dépouillent en causant avec une personne l'opinion qu'ils ont d'elle et expriment dès qu'elle n'est plus là ...

 

 در جستجوی زمان از دست رفته /مارسل پروست /ص : 223


کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :