از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩۳/۱٠/٢٤

 

یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد

اعتصام، یوسف

حسن رشدیه

قوتم می‌بخشد

راه می‌اندازد، و اجاق کهن سرد سرایم

گرم می‌آیداز گرمی عالی دمشان

یاد بعضی نفرات

رزق روحم شده‌است.وقت هر دلتنگی

سویشان دارم دست

جراتم می‌بخشد.روشنم می‌دارد...

 

نیما یوشیج

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :