از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/٢٦

آیا در نظریه نسبیت انیشتین ، ممکن نیست که نسبیت زمان و مکان ، مرتبط به موقعیت انسانی ما باشد و دستگاه عصبی ما چنین نسبیتی را در جهان فیزیک خلق کرده باشد؟

 

جهان در مغز / عبدالرحمن نجل رحیم

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :