از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/٤

مالی که از تو کس نستاند علم است 

حرزی که تو را به حق رساند علم است 

جز علم طلب مکن تو اندر عالم 

چیزی که تو را ز غم رهاند علم است

 

شیخ بهائی

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :