از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٢٠

مهربانو لحن گیرایی داشت. مانند سیم تار با کوچکترین ضربه ای که به قلبش می خورد به صدا در می آمد و ارتعاش آن مدتی در هوا می پیچید. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و دلپسندش را غمزده و رقت انگیز می کرد. 

 

چشمهایش / بزرگ علوی 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :