از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

زن انگلیسی بک گیلاس شراب به او تعارف کرد. وقتی من در مقابل تعارف صاحبخانه گفتم که شراب نمی خورم، اسدالله میرزا اخم کرد و گفت : مومنت ، مومنت، عاشق می شوی اما شراب نمی خوری ؟ ... اگر بچه ای غلط کردی عاشق شدی، اگر بزرگی غلط می کنی شراب نمی خوری ... بگیر گیلاس را . وقتی من به ناچار گیلاس شراب را برداشتم آهسته گفت : این را هم یادت باشد که از دست یک خانم خوشگل زهر هلاهل را هم نباید رد کنی .

 

دائی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :