از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

- حالا من یک کاری می کنم که این بچه را از تو جدا نکنند ولی آن زبان شل را چه کار می کنی ؟ نظام وظیفه پوری که تمام بشود، قرار شده لیلی را برایش شیرینی بخورند.

+ تمام بدنم از این فکر وحشتناک لرزید. حق با او بود اگر چنین چیزی پیش می آمد هیچ کاری نمی توانستم بکنم . اسدلله میرزا وقتی قیافه گرفته و مغموم مرا دید باز خنده ای کرد و گفت : مومنت ، زیاد هم دلواپس نباش ، خدا با آدمهای عاشق است 

 

دائی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :