از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/۱۱

 All personal life rested on secrecy, and possibly it was partly on that account that civilised man was so nervously anxious that personal privacy should be respected

ارزش حقیقی و شخصیت واقعی هرکس جزء اسرار است و آشکار نمی شود و شاید تا حدی به همین خاطر است که مردمان متمدن با هیجان و شور خاصی ادعا می کنند که باید راز اشخاص را محترم شمرد و آن را بروز نداد.

 

بانویی با سگ کوچکش / آنتوان چخوف 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :