از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٤

نیروی خلاق ، از حس کنجکاوی " کودک" زاده می شود ، که البته در "بالغ" نیز هست. "کودک" جنبۀ خواستن را مهیا می کند و "بالغ" جنبۀ توانستن را .

 

وضعیت آخر/ تامس ای هریس 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :