از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٠/۱۱

- آلب ، اگر می خواهید مردها دوستتان داشته باشند، اول ترکشان کنید، آن وقت می بینید که چقدر خوب و مهربان می شوند. بره های واقعی. بچه های بزرگ گم شده ... 

- آیا کسی که تحقیر می کنیم می توانیم دوستش داشته باشیم ؟

 - موسیقی ما را از دروغ گفتار آزاد می کند.

- چرا انسان از آنچه دوست دارد متنفر است یا برعکس.

- این که در عین حال چند نوع زندگی داشته باشیم، کار دشواری نیست، کافی است برای خودمان هیچ نوع زندگی خاصی نداشته باشیم.

زن آینده / کریستین بوبن 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :